یک شعر از یک جوان با استعداد

سایه هایی تاریک
مردمانی بی عشق
و خدایی پنهان
زندگی در گذر است
آدمی سوی
فناست
...

محمدرضا درودیان

هیچ نظری موجود نیست: