اگر تو نباشی

اگر تو نباشی
همه فصل ها رنگ می بازند
عشق فریاد خود را در گلو می فشارد
آسمان تکه تکه باران می شود بی تو
اشک دیگر برای دل بستن به دلمیرای تو نمی گرید
...
اما آنگاه که تو باشی
چه ماتمی سخت تر از آنکه من نیستم تا بستایمت
ای با شکوه ترین برگ پاییزی بستر دل من
...
.
.
حسنا وژدمیانه

هیچ نظری موجود نیست: