... کسی نمی فهمد (از زبان شهدای گمنام)

دل شکسته ی مارا کسی نمی فهمد
نگاه خسته ی مارا کسی نمی فهمد

نسیم سبز بهاری ، پرنده های مهاجر
هجوم دسته ی مارا کسی نمی فهمد

در انفجار عظیم سکوت دلتنگی
زبان بسته ی مارا کسی نمی فهمد

همه سوار به قایق ، به موج های عظیم
به گل نشسته ی مارا کسی نمی فهمد

سراغ نام و نشانند و بی نشانی شان
پلاک بسته ی مارا کسی نمی فهمد

۲ نظر:

حاج همت گفت...

طیباللهو انفااااااااس!

ناشناس گفت...

سلام بابا شاعر ای ول دمت گرم
حرف نداشت آفرین آفرین آفرین