زمانی که می خواهم حرف بزنم خط میکشم
و خطوطم
ساده ترین لغات است

بهمن وخشور

هیچ نظری موجود نیست: